موسسه ورزشی آرمین


چرا ما را انتخاب میکنید؟

موسسه ورزشی آرمین با در اختیار داشتن مربیان مجرب و اماکن ورزشی مورد قبول در بین ورزشکاران توانسته است کارنامه درخشانی از جمله مدیریت استخر سونای حجاب، یادگار، هتل اوین، شهید چمران ، توانیر، مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر و بهره برداری از مجموعه های فرهنگی ورزشی انقلاب ، سرخ پوشان آریا ، پرسپولیس و خوراکیان و مادران و کودکان بعثت به نام خود ثبت نماید.


مجموعه های تحت پوشش آرمین اسپرت


مجموعه ها و سازمان های طرف قرارداد


پرسنل آرمین اسپرت